Amazing employees deserve

amazing software

Odoo คือซอฟต์แวร์ด้านการจัดการที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินงานบริษัท ผู้ใช้นับล้านชื่นชอบและทำงานได้ดียิ่งขึ้นด้วยแอปแบบผสานรวมของเรา

หนึ่งความต้องการ หนึ่งแอป

ขยายตามการเติบโตของคุณ

  • แอปด้านเว็บไซต์
  • แอปด้านการขาย
  • แอปด้านการเงิน
  • แอปด้านการปฏิบัติงาน
  • แอปด้านการผลิต
  • แอปด้านทรัพยากรบุคคล
  • แอปการสื่อสาร
  • แอปด้านการตลาด
  • เครื่องมือการปรับเปลี่ยนตามต้องการ

© 2020 Enterprise Computer Systems (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.